RUMI DAN JAWI

Buku ini menjelaskan sejarah sistem ejaaan Rumi dan Jawi sebelum merdeka sehingga sekarang. Penulis juga memerihalkan sejarah, perkembangan, konsep, dan kaedah yang berkaitan dengan sistem ejaan Rumi dan ejaan Jawi.

Secara khususnya, penulisan buku untuk memudahkan pelajar PPSIMP di IPGM yang mengikuti kursus BMM1044. Segala maklumat dan keterangan yang terdapat dalam buku ini merujuk RMK yang digubal oleh pihak IPGM.Namun begitu, buku ini juga boleh menjadi pedoman untuk mana-mana individu yang berminat untuk mempelajari sistem ejaan Jawi yang semakain terhakis dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutama orang Melayu.

Buku ini perlu kepada sesiapa saja untuk merujuk bahan yang berkaitan dengan sistem ejaan Rumi dan Jawi kerana yang diketengahkan oleh penulis merujuk isu-isu semasa ejaan Jawi dan cabaran untuk memartabatkan ejaan ini kerana banyak kekangan yang menghalang pelaksanaannya.

RM10

Category: