SRIKANDI DI PERSADA BAHASA MELINGKAR AKAR BUDI Karya Sumbangsih Sempena Persaraan DR. HAJAH MARIDAH ALIAS

Buku ini merupakan karya sumbangsih yang ditujukan khas kepada Dr. Hajah Maridah Haji Alias sebagai tanda menghargai sumbangan akademik dan khidmat kepimpinan yang diberikan beliau khasnya kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan IPG Kampus Bahasa Melayu serta Kementerian Pendidikan Malaysia amnya. Ketokohan beliau dalam dunia akademik berkaitan bahasa Melayu sememangnya diakui oleh warga Kementerian Pendidikan khasnya dalam kalangan guru-guru dan pensyarah Institut Pendidikan Guru. Di samping itu, beliau juga menunjukkan keterampilan istimewa sebagai pentadbir organisasi di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan Institut Pendidikan Guru. Khidmat bakti yang telah dicurahkan oleh beliau akan terus menjadi kebanggaan dan kenangan sepanjang masa

RM10

Category: